Sarpsborg Sanitetsforenings Stiftelse Boliger for eldre eier og drifter 28 leiligheter i Storgata 12, 14 og 16 for utleie til eldre.

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer hvorav tre velges av Sarpsborg Sanitetsforening, en representant oppnevnes av Sarpsborg kommune og en representant oppnevnes blant leieboerne.

Leilighetene er på 50 m2 og er beregnet for enslige og forbeholdt søkere bosatt i Sarpsborg kommune. Boligene ligger sentralt til i gangavstand fra sentrum (torget).